Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme súkromie všetkých návštevníkov a preto zhromažďujeme čo najmenej informácií, aby táto stránka fungovala hladko.

Nepoužívame žiadne formuláre na odber e-mailov ani registrácie.

1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA ROZHODNETE POSKYTNÚŤ

Ak sa rozhodnete s nami korešpondovať prostredníctvom e-mailu, môžeme si ponechať obsah vašich e-mailových správ spolu s e-mailovou adresou a našimi odpoveďami.

2. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY

Podobne ako iné webové stránky, táto webová lokalita využíva štandardnú technológiu nazývanú „cookies“ a protokoly webového servera na zhromažďovanie informácií o tom, ako sa táto stránka používa. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a protokolov webového servera môžu zahŕňať dátum a čas návštev, zobrazené stránky a čas strávený na tejto lokalite.

Preto získavame základné analytické údaje potrebné na prevádzku stránky a vaše súkromie zostáva v bezpečí.

Ako používame informácie, ktoré nám poskytujete?

Vo všeobecnosti tieto informácie používame na účely správy, rozširovania a zlepšovania webovej stránky pre našich návštevníkov.

Čo sú cookies?

Súbor cookie je veľmi malý textový dokument, ktorý často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor. Keď navštívite webovú stránku, počítač tejto lokality požiada váš počítač o povolenie uložiť tento súbor na časť vášho pevného disku špeciálne určenú pre súbory cookie. Každá webová lokalita môže do vášho prehliadača odoslať svoj vlastný súbor cookie, ak to preferencie vášho prehliadača umožňujú, ale (na ochranu vášho súkromia) váš prehliadač povoľuje webovej stránke iba prístup k súborom cookie, ktoré vám už poslal, nie k súborom cookie, ktoré vám posielajú iné stránky.

Použitie zozbieraných informácií

Keď používate túto webovú stránku, stránka používa svoje súbory cookie, aby vás odlíšila od ostatných používateľov. Súbory cookie v spojení so súbormi denníkov nášho webového servera nám umožňujú vypočítať celkový počet ľudí, ktorí navštívia túto stránku, a ktoré časti stránky sú najobľúbenejšie. Pomáha nám to získavať spätnú väzbu, aby sme mohli neustále zlepšovať túto stránku a lepšie slúžiť našim návštevníkom. Súbory cookie nám neumožňujú zhromažďovať o vás žiadne osobné údaje a vo všeobecnosti neukladáme žiadne osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vo svojich súboroch cookie.

Odkazy na www.vpn365.eu

Nie sme zodpovední za praktiky používané webovými stránkami prepojenými s našou stránkou alebo z nej, ani za informácie alebo obsah na nich obsiahnutý. Odkazy na iné webové stránky sú často poskytované iba ako odkazy na informácie o témach, ktoré môžu byť užitočné pre používateľov našej stránky. Pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod z našej stránky na inú webovú stránku, naše Zásady ochrany osobných údajov už nebudú účinné. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej stránke, vrátane stránok, ktoré majú odkaz na našej stránke, podlieha vlastným pravidlám a zásadám danej webovej stránky. Pred pokračovaním si prečítajte tieto pravidlá a zásady.

Váš súhlas

Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak zmeníme naše zásady, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke, aby sme vás informovali o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme zverejniť.

VPN 365 DNÍ V ROKU
Logo